Årsmøteinnkalling 23. februar 2011 på Dikselen kl 19.00

25 januar 2011 by: ahan

Årsmøte avholdes på Dikselen møterom 2. etasje.

Onsdag den 23. februar kl 19.00

Saksliste

 • Valg av ordstyrer
 • Valg av møtereferent
 • Valg av to personer til å undertegne protokollen
 • Valg av tellekorps
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Oppsjon på 2 nye år på Dikselen
 • Kriterier for Årets Maake
 • Kriterier for Årets Supporter
 • Valg av nytt styre
 • Eventuelt

Forslag til saker på årsmøte sendes innen torsdag 20. januar til

Arils Flesjå

flesjaa@online.no

Filed under: Årsmøter

Legg igjen en melding