Referat årsmøte 2010

16 mars 2010 by: KAli

REFERAT ÅRSMØTE  FK HAUGESUND SUPPORTERKLUBB

Dato: 05. Februar 2010
Sted: Flytten pub
Tid: 1900

Tilstede: 52 medlemmer

Referent: Knut A. Vespestad

Møtet åpnet av leder Arild Flesjå.

1. godkjennelse av innkalling

Innkalling godkjent. Sendt sammen med giro og lagt ut på forum.

2. Konstituering

Valg av ordstyrer:                          Ole B. Jensen
Valg av referent:                            Knut A. Vespestad valgt
Valg av underskrift i protokoll:       Iselin Stokka & Anita Hansen Sr.
Valg av tellekorps:             Ordstyrer

3. Årsmelding

Årsmelding opplest av leder, og delt ut i kopi til alle fremmøte. Det ble gått igjennom det sportslige i klubben, status på Vestre Stå, økning i medlemstall og mål for antall medlemmer 2010 (600).
Butikken går bra, men kan bli enda bedre dersom folk er litt mer aktive og besøker sjappa litt oftere (e jo gratis kaffi). Årets fykende måke Oddvar Ravnås. (10 bortekamper). (årsmelding i sin helhet delt ut på møtet)

4. Regnskap 2010       (Aktiva/Finanser)

Regnskap godkjent. Nøkkeltall delt ut i kopi til alle. Detaljregnskap gjort tilgjengelig til gjennomsyn under/etter møtet.

5. Budsjett 2010

Nøkkeltall gjennomgått med kopi til alle. Enstemmig vedtatt.

FORRETNINGSORDEN: Forslag fra den nyopprettede TIFO-gruppen om å få NOK 40 000,- tilgjengelig for innkjøp av TIFO. Forslag vedtatt og blir ført inn i budsjett.

6. Valg av stamsted

Supporterklubben stamsted. 4 forslag innkommet: Dikselen, Sir Toby, Wembley og Munkekjelleren. Flere av medlemmene er/var svært misfornøyd med hvordan en var blitt behandlet på Dikselen etter at cato forsvant til Flytten. Inventum var visstnok av den oppfatning at Maakeberget ville flytte over til Flytten-pub på kaien, noe som aldri ville komt på tale. Det ble opprettet en pub-komite som hadde som oppgave å sondere markedet og hente inn tilbud. Det ble en svært opphetet debatt med svært delte meninger om spesielt Dikselen. Det hadde kommet frem opplysninger i forkant av årsmøtet om at puben skal deles med Karmøygeddon. Dette var for så vidt pubkomite informert om, men det ble fra Inventum hold sagt ”6 lørdager i året”. Denne info fikk Maakeberget via rykter, men det ble også bekreftet fra Karmøygeddon hold. Styret anså det som viktig at en samlet supporterklubb stod bak valg av stamsted, og i så henseende garanterte styrets leder at Dikselen ville vær en pub som Supporterklubben ville bestemme utformingen på. (ref. opphenging av stash/pynting. (. Rapport fra pubkomite ble utdelt til alle fremmøtte. Forslag gikk til avstemming:

Dikselen  : 39 stemmer
Wembley :   2 stemmer
Munken   :    6 stemmer
3 blank

Dikselen blir offisielt supporter-stamsted.

7. Inkomne forslag

Inkomne forslag A: Styret ønsker årsmøtets fullmakt til å videreføre tidligere års ”buffer” ved å ha muligheten til kassekreditt, stort NOK 45 000,-. Forslag enstemmig vedtatt.

Inkomne forslag B: På saksliste utfra forslag innkommet for 2008. Vedtektsendringer. Forslag til forandring av vedtekter ble utdelt til alle fremøtte. Vedtektsendringer godkjent. Det mest sentrale er den nye Kontroll-og konstitusjonskomiteen. Består av Frank Stålehus og Frode Husby

8. Medlemskontingent

Fastsatt til NOK 300,. (etter forslag i 2009).

9. Valg av styre og valgkomitè

Valgkomite har bestått av Kjetil Eide, Bjørn S. Vespestad og Håkon Stølås.

Valgkomiteens innstilling:

Arild Flesjå                  Leder               1 år
Rene Hansen               Styremedlem    1 år (ikke på valg)
Knut E. Lønning           Styremedlem    1 år (ikke på valg)
Randi H. Flesjå            Kasserer          1 år (ikke på valg)
Geir Rivenes                 Styremedlem    2 år (på valg)
Knut A. Vespestad      Styremedlem    2 år (på valg)
Anita Hansen Jr.         Styremedlem    1år (ikke på valg)
Anita Hansen  Sr.         Styremedlem    2 år
Håkon Stølås               Styremedlem    2 år

Forretningsorden: Valgkomitè hadde vært i kontakt med Knut A. Vespestad om nevnte ville ta nye 2 år i styret. Vespestad takket nei til dette. Allikevel har VK av en eller annen merkelig grunn innstilt Vespestad. VK fikk kritikk i forkant av årsmøtet og leder i VK opplyste om at det var en feil i innstillingen og ba årsmøtet om se bort fra Vespestads kandidatur.

Valgkomiteen innstilling for øvrig godkjent

Forslag til ny valgkomite:  Bjørn S. Vespestad, Knut A. Vespestad og Kjetil Eide. Forslag enstemmig godkjent av årsmøtet.

10 Årets Kaktus.

Årets Kaktus ble Erling Drengstig

Neste medlemsmøte Fredag 19.mars  på Dikslen kl. 1800. (FKH-kickoff)

Filed under: Årsmøter

Legg igjen en melding