Årsmøtet 2008 referat

28 oktober 2008 by: maakepappa

REFERAT ÅRSMØTE  FK HAUGESUND SUPPORTERKLUBBDato: 25. JAN 2008  Sted: FKH-BrakkaTid:   1900Til Stede: 37 medlemmer    Ikke til stede: 5 med fullmakt
  
            
Referent: Knut A. Vespestad
Møtet åpnet av leder Arild Flesjå.

1. godkjennelse av innkalling
Innkalling godkjent.

2. Konstituering
Valg av ordstyrer:   Frode Husby
Valg av referent:   Knut A. Vespestad valgt
Valg av underskrift i protokoll: Kjersti Bratland & Tone Ahlsen
Valg av tellekorps:  Bjørn S. Vespestad & Øyvind Kongestøl
3. Årsmelding
Årsmelding opplest av leder, og delt ut i kopi til alle fremmøte. Det ble gått igjennom det sportslige i klubben, supportersalg i 2007 som var helt ekstremt pga Cupen, Borteturer 2007 osv. Se for øvrig årsmelding.
4. Regnskap 2007 (Aktiva/Finanser)NOK 174 339,- på konto pr. 31.12.07.
Varebeholdning på NOK 250 000,-
Medlemskontingent 2007 utgjorde NOK 100 350,-
NOK 25 993,- er brukt i reisestøtte.
NOK 99 000,- i sponsorinntekter.
NOK 18 108,- er brukt til TIFO
Det ble ikke laget kopi av regnskapet for 2007. Det kan fåes på forespørsel til styret. Styret fikk kritikk for dette, og vil heretter lage x-antall kopier til årsmøtet.
Kan opplyse at Supporterklubben fremdeles har mulighet for en kreditt på NOK 45 000,-. Har for så vidt ikke vært nødvendig, men ses på som en krise kassakreditt.
Kommentar fra salen: Regnskapet bør/må presenteres i sin helhet med utdelte kopier, og ikke som opplesing. Tallene i budsjettet for 2008 er greie, men svært lite detaljerte. Styret tar kommentaren til etteretning og rette seg deretter.

5. Budsjett 2007  

Nøkkeltall gjennomgått med kopi til alle. Forslag om å la mer penger gå til borteturer og  TIFO. Dette blir sak på neste styremøtet.

6. Diverse Informasjonssaker
Besøk: Svein Hegland fra FKH-marked holdt foredrag om planene fremover. Det er spenstige greier og merkevarebygging er det essensielle i tiden fremover. FKH-bussen kommer snart + eget FKH-brød.  (forslag fra salen om FKH-pils  )Supporterutstyret vil nok om ikke så lenge bli overtatt og administrert av klubben selv. Håpet er jo da at klubben løfter nevnte utstyr til helt andre høyder enn pr. i dag. FKH`s utvikling budsjettmessig fremover ble også presentert. For å si det enkelt; det er ikke billig å spille i 1. divisjon.
Borteturer: 2 første borteturer, hhv Sogndal og Alta er allerede satt opp. Info og påmelding ligger på forumet under ”fykende maaker”. Allerede 22 påmeldte til Alta. Ser ut som vi kommer til å ta rekorden for antall oppmøtte bortesupportere der oppe. Alle borteturer frem til sommeren vil bli satt opp på Dikselens infotavle.
.
Medlemstatus: 417 medlemmer pr. 31.12.07.

7. Valg av styre og valgkomitè

Valgkomiteens innstilling:  Leder Arild Flesjå    nyvalg for 1år
       
     
      ” John A. Paulsen nyvalg for 2år
       ” Alf M. Aaserød Ikke på valg (1år igjen)
       ” Knut A. Vespestad nyvalg for 2år
       ” Tone Ahlsen  nyvalg for 1år
       ” Geir Rivenes  nyvalg for 2år
      Varamedlem Stian Eikesdal  nyvalg for 1år
       ” Frode Nerli  nyvalg for 1år
Valgkomiteen har bestått av Ole Bugge Jensen, Snorre Eriksen  Valg komiteens innstilling godkjent.8. Innkommende forslag
• Forslag om at styret må gjennomgå vedtektene for FKHSTMB og komme med forslag til eventuelle endringer.
• Forslag fra salen om å ha egen TIFO-konto. Forslaget gikk til avstemming. (NEDSTEMT)
• Mer penger til Borteturer/TIFO. Styret skal ta dette på første styremøtet 5. februar.


9.Eventuelt
• Ordstyrer fikk kritikk av salen for å avbrytelsen av Markedsjefen i FKH. Ordstyrer hadde dog mye av sitt på det rene da det var avtalt max 30 min innlegg, mens foredraget dro veldig ut.
Neste medlemsmøte Fredag 28. mars på Dikslen kl. 1900. (supporter kick-off)

Filed under: Årsmøter

Comments are closed.